top of page

27.07. 2017.:: TRASIRANJE KOMUNIKACIJA- izgradnja konavoske uskotračne i željezničke pruge neke tradicionalne izlagačke prakse u kombinaciji sa suvremenim izlagačkim praksama na alternativnim lokacijama i participiranjem javnosti 


Trasiranje Komunikacija, prezentacija projekta project presentation Helena Puhara i Lucija Vuković, Kuća House Bukovac
 

:: TRASIRANJE KOMUNIKACIJA

Projekt Trasiranje komunikacija pretpostavlja zajedničku inter/aktivnost Kuće Bukovac i lokalne zajednice te umjetnika kao medijatora. 
Za cilj ima osvijestiti vrijednost industrijske baštine, koja je na lokalnoj razini ne prepoznata, ali i važnu ulogu umjetnosti u našoj svakodnevici.
Podrazumijeva neke tradicionalne izlagačke prakse u kombinaciji sa slobodnijim umjetničkim 'lokacijama' i sudjelovanjem zainteresirane javnosti.
Projekt je planiran za listopad i studeni 2017. godine.

:: IZLOŽBA

Tijekom dugogodišnjeg istraživačkog rada kustosa Kuće Bukovac prikupljeni su brojni materijali vezani uz temu izgradnje konavoske uskotračne željezničke pruge Donja Glavska – Boka kotorska (Zelenika) ogranak je pruge «076» Sarajevo – Zelenika. Nastavak je željeznice vođene na bosansko - hercegovačkom zemljištu iz Gabele u Donju Glavsku i vezana je na prije postojeću prugu Sarajevo – Mostar – Metković. U promet je puštena 1901. godine, a zatvorena je 1968. godine.

Razlozi izgradnje ove pruge prvenstveno leže u tada važnoj vojno strateškoj poziciji bokokotorskog akvatorija i velike ratne luke u Tivtu, tek kasnije je prevladao njen gospodarski i trgovački karakter.

Na dijelu pruge koji je od bosansko hercegovačke granice išao kroz Konavle u dužini od 33 km nalazilo se ukupno 8 stajališta i ukrsnica: Vojski do, Mihanići, Zvekovica, Čilipi, Komaji, Gruda, Pločice i Nagumanac.

Budući da je željeznička pruga u Konavlima u fokusu interesa posljednjih nekoliko godina, osobito njena revitalizacija u turističke svrhe, namjera nam je putem ovog projekta predstaviti prikupljene materijale, izuzetnost građeviskog pothvata, ali i ispitati mogućnost revalorizacije prostora kroz nove umjetničke prakse.

Popratna originalna dokumentacija koja se sastoji od nacrta, karata i opisa trase od velike je vrijednosti i izuzetno je zanimljiva za prezentaciju.

U okviru projekta, između ostalog, bavili bismo se samom izgradnjom pruge s povijesnog i građevinskog/arhitektonskog aspekta te po prvi put predstavili građevinske nacrte pruge i na temelju njih istaknuli sve elemente koji ju čine spomenikom industrijske arhitekture ovog područja, a koji je ujedno dio europske graditeljske baštine.

Uz živopisnu tehničku dokumentaciju (originalni nacrti, printevi nacrta na forex pločama) i tekstove s pojašnjenjima izložili bi i fotografije Borisa Cvjetanovića – fotografije trase željezničke pruge i zanimljivih detalja, iscrtanih i naglašenih u projektnim planovima (podgradnje, pokosi, tuneli, ispusti,...).

:: UMJETNIČKE INTERVENCIJE U JAVNOM PROSTORU

Umjetničkim intervencijama u prostoru (trasa željeznice, željezničke postaje, tuneli) htjeli bismo naglasiti aktualnost i vrijednost prostora, ali i, putem novih medija i likovnih praksi (crtež, video, performans, kolaž), predstaviti još uvijek prisutnu kolektivnu memoriju lokalnog stanovništva o toj temi.
Kao polje djelovanja izabrali smo prostor postaje Mihanići, najzanimljiviji i željezničkom infrastrukturom najbogatiji dio trase.
U neposrednoj blizini željezničke stanice u krškoj stijeni prokopana su tri tunela. Najveći od njih zaokreće za 180 stupnjeva i ujedno nivelira visinsku razliku te se, na taj način zaokrenuta trasa, spušta dalje prema Konavoskom polju. Kako je stanica ujedno i prometni zakret i vodena postaja bio je projektiran i sistem zajedničke upotrebe lokalnih izvora vode te je opremljena rezervoarima i zgradom za parni stroj. Na stanici se nalaze dvije građevine koje su služile kao skladište, čekaonica i stan za željezničko osoblje.

Od suvremenih umjetnika pozvani su: Ivona Vlašić, Amel Ibrahimović i Jakov Piplica (student ALU / Animirani film i novi mediji).

Ivona Vlašić /
Ivona Vlašić rođena je 1968. godine u Dubrovniku.Od 1992.-1994. godine pohađa Odsjek za slikarstvo u klasi prof. Gerharda Lojena u Grazu. Bavi se slikarstvom, fotografijom i video umjetnošću. Dosad je održala desetak samostalnih te sudjelovala na brojnim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Živi i radi u Dubrovniku.

Na izabranoj lokaciji Ivona Vlašić će izložiti foto – kolaže i instalaciju.


Amel Ibrahimović /
Rođen je 1977. u Brčkom, BiH. 1993. godine seli u Dansku. Diplomirao je 2003. godine na Funen Art Academy. Tijekom studija boravio je na Städel Schule / Hochschule für Bildende Künste u Frankfurtu. Izlagao je na mnogim međunarodnim samostalnim i grupnim izložbama (Kopenhagen, Berlin, Reykjavik, Amsterdam, Zagreb...) i boravio na artist-in-residence programima (Pariz, Mallorca, Dubrovnik, Helsinki, Hamburg).

Na izabranoj lokaciji Amel Ibrahimović će raditi 'site specific' crteže.

Jakov Piplica /
Rođen je 1996. godine u Dubrovniku. Studira na Akademiji likovnih umjetnosti – odsjek Animirani film i novi mediji u Zagrebu.

Na izabranoj lokaciji Jakov Piplica će prikazati animirano – dokumentarni film o sjećanjima ljudi koji su nekad radili na željeznici ili su se njome koristili.

* Jedan od ciljeva izložbe je izdavanje kataloga koji bi bio oblikovan u formi alternativnog vodiča i "uputa za korištenje" pruge, budući da je ona danas u velikoj mjeri dostupna zahvaljujući njenoj recentnoj turističkoj valorizaciji.

bottom of page