top of page

Program

 

14. festival vizualnih i audio medija Vizura aperta

od 29. 07. do 02.08.2014.

Momjan / Momiano

 

SLOBODNO VRIJEME I DOKOLICA/ DOLCE FAR NIENTE

 

VIZURA APERTA je međunarodni i multimedijalni festival koji se odvija četrnaeti put Momjanu kraj Buja, čije su  položaj i ljudi uvelike utjecali na većinu radova koji su ovdje nastajali.  Radionica koja se održava u sklopu festivala potiče  kulturološke različitosti, bavi se pitanjima izolacije, marginalizacije  i drugim temama koje proizlaze iz specifičnog  konteksta u kojem se Laboratorio Momiano održava. Festival i radionica VIZURA APERTA potiče suradnju različitih strukovnih grupa, umjetnika, arhitekata, kustosa, sociologa, antropologa, kako afirmiranih tako i studenata, te u svoje radionice uključuje mještane, ponajviše zainteresiranu djecu. Kontekst  zajedničkog rada potiče izradu radova koji bilježe procese rada i otvaraju pitanja o prostoru u kojima nastaju samostalni i zajednički radovi. Radionica (Laboratorio Momiano) stavlja sudionike u specifičnu situaciju i proces upoznavanja s načinima mišljenja i djelovanja ostalih sudionika, te potiče otvaranje prema različitom. Radovi  Laboratorio Bambini i Laboratorio Momiano  prikazuju se i vrednuju zajedno s umjetničkim  radovima posljednjeg dana festivala.

 

 

Ovogodišnja tema festivala VIZURA APERTA je SLOBODNO VRIJEME I DOKOLICA.

U vremenu kad je slobodno vijeme luksuz, dokolica arhaizam, a opuštanje zaboravljeno mi djelujemo javno. U doba ekonomske krize i radnika bez posla, kada je paradoksalno tome dokolica izgubljena u prekovremenom radu onih koji posao imaju, mi veličamo dokolicu kao izvorište ljudskog rada. Koristimo njezin potencijal, protiv klonuća ljudskog duha. Prisjetimo se se i anarhista koji  parafrazirajući poznatu parolu poručuje  „Radnici svih zemalja – opustite se!“*  te  pozivamo da slobodno vijeme provedemo u zajednički u Momjanu.

 

(Bob Black, The Abolition of Work)

Ilustracija Sara Vučić Šneperger, 13 godina

 

 

RADIONICA FILMOVA U JEDNOM KADRU

U Momjanu, treću godinu za redom, u suradnji Festivala vizualnih i audio medija, Vizura Aperta, One Take Film Festivala i Kino kluba Zagreb održat će se radionica filmova snimljenih u jednom kadru. Nakon Borisa Greinera i Vlaste Žanić, ovogodišnju radionicu vodi umjetnica, performerica i predavačica na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, Nicole Hewitt. Prvi dio trodnevne radionice obuhvatit će teorijski pristup i analizu primjera, dok je drugi posvećen ideji One Take-a, odnosno postojanju razloga za snimanje filma u jednom kadru kao realizaciji autorske ideje. Polaznici snimit će tijekom radionice  filmove, koje ćemo moći vidjeti u sklopu popratnog programa One Take Film Festivala, koji će se održati u Zagrebu od 16. do 18. studenog 2014.

 

 

PROGRAM SLOBODNO VRIJEME I DOKOLICA

Ulaz je slobodan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. 07. 2014. utorak

21:00

Ana Hušman: Nogomet, Nogometno igralište NK Momianao, Momjan

eksperimentalni film, 2011,   14'45", produkcija: Pangolin, distribucija: Bonobostudio.

Mexico City. Dva tima. Mi i oni. Igra se 51. minuta. 1:0 scenarij i režija: Ana Hušman, direktor fotografije: Ivan Slipčević, montažerka: Iva Kraljević, obrada zvuka: Tomislav Domes, animacija: Stjepan Milas, Martin Mrzljak Nagrade: Nagrada Oktavijan za najbolji eksperimentalni film, Dani hrvatskog filma 2011, Nagrada za najbolju režiju, Dani hrvatskog filma 2011, Nagrada za ukupnu kvalitetu filma, Festival of Different and Experimental Cinemas 2012

22:00 nogometna utakmica DOMAĆI:GOSTI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 07. 2014. Srijeda

10:00 Radionica filmova u jednom kadru, Momjan

13:00-13:30 SIESTA

13:30-18:00  SPAVANJE, sudionici radionice, Momjan

Možda je izbor da zaspemo ujedno i najčišći bijeg da ne provedemo otuđeno slobodno vrijeme i da ne zapadnemo u konzumerističke invazivne klopke suvremenog društva i na taj način barem privremeno isključimo se iz sistema izrabljivnja.

21:00

Ida Skoko: ŠuraNove Ovce, dokumentarni film 2013,  10`

Ida Skoko: Materijali štorti, dokumentarni film

Alternativni program NOGOMET / ČITANJE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10:00 Radionica filmova u jednom kadru, Momjan

31. 07. 2014. četvtak

 

12:00-13:30  UMJETNICI RADE RUČAK

13:30-18:00 FJAKA

21:00

Tomislav Brajnović: Čovik u trližu, 2011, video, sound, colour, 4’00”, Vizura Aperta, Momjan

Nicole Hewitt: In time, eksperimentalni film, 16 mm film, High 8, mini DV prebačen na BETU, 4:3, boja, stereo, 82’ 00’’

Hrvatski Filmski savez i Pangolin

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

01. 08. 2014. petak, Buje

10:00 Radionica filmova u jednom kadru, Momjan

21:00

UMJETNICI  U GOSTIMA

Vizura aperta u gostima, Buje, Films&wine

Sabina Mikelić: Dragi ja, prvo lice jednine, muški rod, 2014,  4’, Producent OZAFIN , ALU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02. 08. 2013. subota

 

21:00

Zajednička izložba radova/mostra

LABORATORIO MOMIANO & LABORATORIO BAMBINI no14

 

23.00

dodjela nagrada festival/il premio

žiri / giuria:

SLUČAJNI PROLAZNICI

SUDJELUJU/PARTECIPANTI

LABAORATORIO BAMBINI:

LEA BULAJA

SARA VUČIĆ ŠNEPERGER

JAKOB VUČIĆ ŠNEPERGER

IRMA KORKUT

ISTOK KORKUT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORATORIO MOMIANO

NICOLE HEWITT

TOMISLAV BRAJNOVIĆ

ALEM KORKUT

IVANA MEŠTROV

AURELIE GUITTON

PAULINE GAUTHRON

IRIS ŠOLAJA

VLASTA ŽANIĆ

BORIS GREINER

ANA HUŠMAN

IDA SKOKO

DAVOR SANVINCENTI

MAURA BATARILOVIĆ

LUANA LOJIĆ

VIDA GUZMIĆ

MATIJA KRALJ

KATERINA DUDA

DORA DURKESAC

ROKO CRNIC

VALENTINA BUTUMOVIC

SABINA MIKELIC

VANJA BABIC

IVANA PIPAL

kustosica / curatore:

DAVORKA PERIĆ

 

organizacija:

VIZURA APERTA

TURISTIČKA ZAJEDNICA BUJE

GRAD BUJE

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE

MJESNI ODBOR MOMJANA

 

DonatorI / I donatori

MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE

GRAD BUJE/ CITTA DI BUIE

 

sponzori / sponsor:

VINO PRELAC

VINO SINKOVIĆ

 

IL TEMPO LIBERO E IL DOLCE FAR NIENTE

 

Il festival VISURA APERTA è un progetto multimediale dalla cornice internazionale, che si svolge da quattordici anni a Momiano, presso Buie, in un territorio specifico dell’Istria nordoccidentale, a cavallo del confine con la Slovenia e l’Italia. All’interno del festival opera anche un laboratorio multimediale che esplora lo spazio e le specificità culturali del luogo. Il Festival e i Laboratori VISURA APERTA offrono la possibilità di collaborazione tra artisti, architetti, sociologi, antropologi, che nei loro progetti e opere includono gli abitanti di Momiano. Una particolare attenzione viene data ai bambini di Momiano e dei partecipanti che frequentano da anni questi laboratori, e che creano autonomamente le opere che vengono poi rappresentante e valorizzate durante l’ultima serata alla quale vengono rappresentati anche le altre opere nate a Momiano. Con la sua produzione spicca particolarmente il Laboratorio bambini, nel quale nascono video opere comuni, installazioni, rappresentazioni sceniche legate a particolari luoghi dell’abitato, rivivono leggende, cancellando in tal modo i confini tra i momenti quotidiani e gli interventi artistici.

 

Il tema del festival di quest'anno è IL TEMPO LIBERO E IL DOLCE FAR NIENTE.

Nell'epoca nella quale il tempo libero diventa un lusso, il dolce far niente un arcaismo, e il rilassamento dimenticato, noi operiamo in pubblicamente. Nell'epoca della crisi economica e dei disoccupati, quando diventa un paradosso il dolce far niente perso negli straordinari di quelli che hanno un lavoro, noi esaltiamo il dolce far niente come una sorgente del lavoro umano. Usiamo il suo potenziale contro affievolimento dello spirito umano. Ricordando gli anarchisti che, parafrasando la nota parola affermano „Lavoratori di tutti i paesi – rilassatevi“* v’invitiamo a trascorrere il tempo libero insieme a Momiano.

(Bob Black, The Abolition of Work)

Illustrazione Sara Vučić Šneperger, 13 anni

 

 

LABORATORIO CINEMATOGRAFICO DI FILM ESEGUITI IN UN UNICA INQUADRATURA

 

A Momiano il terzo anno consecutivo, in collaborazione tra il Festival audiovisivo Vizura Aperta, l'One Take Film Festival e il Kino klub (Club cinematografico) di Zagabria, si svolgerà il laboratorio cinematografico di film eseguiti in un'unica inquadratura. Dopo Boris Greiner e Vlasta Žanić, il laboratorio di quest'anno vera' condotto dall'artista, performer e docente all'Accademia di Belle Arti di Zagabria, Nicole Hewitt. La prima parte del laboratorio che durerà tre giorni, comprenderà la parte teorica e l'analisi degli esempi, mentre la seconda parte è dedicata all'idea dell’One Take, ovvero l'esistenza del motivo per filmare i film in un inquadratura come realizzazione di un idea d'autore. I partecipanti filmeranno durante i laboratori i vari film che potremmo vedere nell'ambito del programma collaterale One Take Film Festival, che si svolgerà a Zagabria dal 16. al 18. novembre 2014.

 

 

PROGRAMMA DEL TEMPO LIBERO E DEL DOLCE FAR NIENTE

L’entrata è libera

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. 07. 2014. Martedì

21:00

Ana Hušman: Calcio, Campo sportivo del CC Momiano, Momiano

Film sperimentale film, 2011,  14'45", produzione: Pangolin, distribuzione: Bonobostudio.

Mexico City. Due squadre. Noi e loro. Si gioca 51. minuti. 1:0 scenario e regia: Ana Hušman, direttore della fotografia: Ivan Slipčević, montaggio: Iva Kraljević, elaborazione audio: Tomislav Domes, animazione: Stjepan Milas, Martin Mrzljak. Premi: Premio Oktavijan per il miglior film sperimentale, Giornate del film croato 2011, Premio per la miglior regia, Premio per la qualità totale del film, Festival of Different and Experimental Cinemas 2012

22:00 partita di calcio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 07. 2014. Mercoledì

10:00 Laboratorio cinematografico di film eseguiti in un'unica inquadratura, Momiano

13:00-13:30 SIESTA

13:30-18:00  SI DORME, i partecipanti ai laboratori, Momiano

Forse la scelta di dormire è anche la fuga più comune per non trascorrere il tempo libero alienato e di non cadere nelle trappole consumistiche invasive della società moderna e di escluderci almeno per un momento dal sistema di sfruttamento.

21:00

Ida Skoko: ŠuraNove Ovce, documentario 2013, 10`

Ida Skoko: Materijali štorti, documentario

Programma alternativo CALCIO / LETTURA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10:00 Laboratorio cinematografico di film eseguiti in un'unica inquadratura, Momiano

31. 07. 2014. Giovedì

 

12:00-13:30  GLI ARTITSTI CUCINANO

13:30-18:00 FIACCA

21:00

Tomislav Brajnović: Čovik u trližu, 2011, video, sound, colour, 4’00”, Vizura Aperta, Momiano

Nicole Hewitt: In time, film sperimentale, 16 mm film, High 8, mini DV trasferito su BETA, 4:3, colore, stereo, 82’ 00’’

Cineteca croata e i Pangolin

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

01. 08. 2014. Venerdì, Buie

 

10:00 Laboratorio cinematografico di film eseguiti in un'unica inquadratura, Momiano

21:00

GLI ARTISTI IN TRASFERTA

Vizura aperta in trasferta, Buie, Films&wine

Sabina Mikelić: Dragi ja, prvo lice jednine, muški rod, 2014,  4’, Produttore OZAFIN , ALU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02. 08. 2013. sabato

 

21:00

Mostra collettiva

LABORATORIO MOMIANO & LABORATORIO BAMBINI no14

 

23.00

Premiazione

Giuria:

PASSANTI

PARTECIPANTI

 

 

Žiri

 

Sudionici

 

Radovi

 

Nagrađeni

 

bottom of page